Afai e le mafai ona e tautala Faaperetania

E mafai ona matou saunia faamatalaga i lau gagana tautala.

E mafai ona matou saunia faamatalaga i lau gagana tautala.

Valaau mai ma faailoa i le tali telefoni lau gagana tautala.

Faatali i le laina se'i faafesootai se faamatalaupu.

Onosai mai le laina a o tau fesootai ma se faamatalaupu.