ARCHIVED
These are archived immigration instructions that are no longer current

Previous Topic

Next Topic

Czech Republic (25/07/2011)

Academic Qualifications

The following qualifications awarded by the institutions listed below qualify for the points indicated:

Qualifications

Level in New Zealand terms

Points under SMC

Bakalář (Bc)

Bakalář umění (BcA)

7

50

Magistr Inženýr (Ing)

Magistr Inženýr Architekt (Ing Arch)

1 year

8

50

Magistr Inženýr (Ing)

Magistr Inženýr Architekt (Ing Arch)

2 years

9

60

Doktor (PhD)

Doktor Teologie (ThD)

10

60

Awarding Institutions

The following institutions may award all qualifications listed above:

Institution Name

Effective From

Academia Rerum Civilium – Vysoká Škola Politických a Společenských Věd

2003

Akademie Múzických Umění v Praze

n/a

Akademie Sting

2000

Akademie Výtvarných Umění v Praze

n/a

Anglo-Americká Vysoká Škola

2001

Brno International Business School

2005

Bankovní Institut Vysoká Škola

1999

Česká Zemědělská Univerzita v Praze

n/a

České Vysoké Učení Technické

n/a

Cervo Institut

2006

Evropský Polytechnický Institute

1999

Filmová Akademie v Písku

2003

Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně

n/a

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

1991

Literární Akademie - Soukromá Vysoká Škola Josefa Škvoreckého

2000

Masarykova Univerzita

n/a

Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně

n/a

Mezinárodní Baptistický Teologický Seminář Evropské Baptistické Federace

2002

Moravská Vysoká Škola Olomouc

2005

Newton College

2004

Ostravská Univerzita v Ostravě

1991

Policejní Akademie České Republiky

1992

Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií

2001

Pražský Technologický Institute

2000

Rašínova Vysoká Škola

2003

Škoda Auto Vysoká Škola

2000

Slezská Univerzita v Opavě

1991

Soukromá Vysoká Škola Ekonomická Znojmo

2005

Soukromá Vysoká Škola Ekonomických Studií

2000

Středočeský Vysokoškolský Institute

2002

Technická Univerzita v Liberci

n/a

Unicorn College

2006

University of New York in Prague

2001

Univerzita Hradec Králové

1992

Univerzita Karlova v Praze

n/a

Univerzita Obrany v Brně

2004

Univerzita Palackého v Olomouci

n/a

Univerzita Pardubice

n/a

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2001

Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno

n/a

Vysoká Škola Aplikovaného Práva

2001

Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava

n/a

Vysoká Škola Cestovního Ruchu, Hotelnictví a Lázeňství

2000

Vysoká Škola Chemicko - Technologická v Praze

n/a

Vysoká Škola Ekonomická v Praze

n/a

Vysoká Škola Ekonomie a Managementu

2001

Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií

2003

Vysoká Škola Finanční a Správní

1999

Vysoká Škola Hotelová v Praze

1999

Vysoká Škola Jana Amose Komenského Praha

2001

Vysoká Škola Karla Engliše v Brně

2001

Vysoká Škola Karlovy Vary

2000

Vysoká Škola Logistiky

2004

Vysoká Škola Manažerské Informatiky a Ekonomiky

2002

Vysoká Škola Mezinárodních a Veřejných Vztahů Praha

2002

Vysoká Škola Obchodní a Hotelová Brno

2006

Vysoká Škola Obchodní v Praze

2000

Vysoká Škola Podnikání

2000

Vysoká Škola Polytechnická Jihlava

2004

Vysoká Škola Regionálního Rozvoje

2003

Vysoká Škola Technická a Ekonomická v Českých Budějovicích

2006

Vysoká Škola Tělesné Výchovy a Sportu Palestra

2003

Vysoká Škola Uměleckoprůmyslová v Praze

n/a

Vysoká Škola v Plzni

2001

Vysoká Škola Veřejné Správy a Mezinárodních Vztahů v Praze

2001

Vysoká Škola Zdravotnická

2004

Vysoké Učení Technické v Brně

n/a

Západočeská Univerzita v Plzni

1991

Západomoravská Vysoká Škola Třebíč

2003

Effective 25/07/2011

PREVIOUS IMMIGRATION INSTRUCTIONS

Czech Republic (05/12/2016)

Czech Republic (29/11/2010)

Top of page | Print this page